Aktiekapital, vad är det? – Förklaring och definition av aktiekapitalet


Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital som ägarna investerar i bolaget när aktiebolaget startas. Som bevis för sitt tillskjutna belopp så får ägarna aktier i bolaget.

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet är 50 000 kronor för privata aktiebolag och 500 000 för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet måste inte bestå av kontanta medel utan kan också vara i form av apportegendom.

Ett bolags aktiekapital kan ökas genom nyemission och fondemission.

Aktiekapital på engelska betyder share capital.

Recent Content

link to

Hur hittar man de bästa fonderna 2020? Ja, det är frågan. Att spara i fonder är ett enkelt sätt att bli aktieägare och få del av aktiemarknadens tillväxt. Hur hittar man då de bästa...