Aktiekapital, vad är det? – Förklaring och definition av aktiekapitalet


Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital som ägarna investerar i bolaget när aktiebolaget startas. Som bevis för sitt tillskjutna belopp så får ägarna aktier i bolaget.

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet är 50 000 kronor för privata aktiebolag och 500 000 för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet måste inte bestå av kontanta medel utan kan också vara i form av apportegendom.

Ett bolags aktiekapital kan ökas genom nyemission och fondemission.

Aktiekapital på engelska betyder share capital.

Recent Posts