Aktier Eller Indexfonder


Att investera i indexfonder är nästan det samma som att investera i aktier. Detta givet att indexfonden inte huvudsakligen utgörs av räntepapper. Det finns fördelar och nackdelar med de båda alternativen och det ena passar bättre än det andra i unika situationer.

Den främsta fördelen med att investera direkt i aktier besparingen det innebär att inte betala förvaltningsavgiften. Därutöver ger det individen större frihet att själv välja bort och inkludera aktier i sparandet. För indexfonder är fördelarna främst enkelheten. Ingen vikt behöver läggas på vilka värdepapper som köps om investeraren väljer en indexfond. Dessutom ger indexfonder bra riskspridning utan ansträngning.

Recent Posts