Återbetalningsskydd, vad är det? – Förklaring och definition


Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är ett skydd som man kan teckna och köpa om man vill att de pengar som man i exempelvis en tjänstepension eller ITP går ut till sin familj istället.

Återbetalningsskydd innebär att om du dör när du börjat ta ut din pension får dina efter­levande de utbetal­ningar som du själv annars skulle fått.

Skyddet innebär att din egen pension minskar något, så du bör inte välja det om du inte har familj.

Det kallas på engelska payment protection.

Recent Posts