Avkastningskrav, vad är det? – definition av avkastningskraven


Avkastningskrav

Avkastningskrav är de krav som en ägare eller investerare kräver på ett bolags egna kapital.

Avkastningskrav är den lägsta vinstnivå som ägarna kan acceptera för att stanna som ägare. Avkastningskrav uttrycks oftast i procent.

Synonymer till avkastningskrav är kalkylränta eller diskonteringsränta.

Avkastningskrav heter på engelska yield.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content

link to

Hur hittar man de bästa fonderna 2020? Ja, det är frågan. Att spara i fonder är ett enkelt sätt att bli aktieägare och få del av aktiemarknadens tillväxt. Hur hittar man då de bästa...