Avkastningskrav, vad är det? – definition av avkastningskraven


Avkastningskrav

Avkastningskrav är de krav som en ägare eller investerare kräver på ett bolags egna kapital.

Avkastningskrav är den lägsta vinstnivå som ägarna kan acceptera för att stanna som ägare. Avkastningskrav uttrycks oftast i procent.

Synonymer till avkastningskrav är kalkylränta eller diskonteringsränta.

Avkastningskrav heter på engelska yield.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Posts