Bästa PPM Fonder Med Låg Avgift


Det finns flera PPM Fonder med lågavgift, men vilken är den bästa? Svaret varierar beroende på vilken riskaptit den enskilda pensionsspararen har. För att se hela utbudet av PPM Fonder kan Pensionsmyndighetens fondtorg användas. Här återfinns alla tillgängliga PPM Fonder och med hjälp av sorteringsfunktionen kan fonderna med lägst avgifter hittas.

Genom att välja fonder med låg avgift ökar sannolikheten att pensionen blir högre tack vare att en mindre andel av kapitalet används för att bekosta förvaltningen. Utöver avgiften är det viktigt att ta riskprofilen i beaktning. Hög risk förväntas ge högre avkastning, men är man nära pensionen kan man kontakta rådgivare för att vikta om portföljen.

Recent Posts