Belåning, vad betyder det – förklaring och definition av belåningar


Belåning, vad betyder det – förklaring och definition

En stor orsak till att använda belåning är att man hoppas på att få extra avkastning. Om man lyckas på högre avkastning än räntan man betalar för sitt lån så kan man få en ännu högre avkastning än om man inte hade använt belåning. Genom belåning får du extra pengar att investera. Har du något bra att köpa så kan du avkastning även för de lånade pengarna. Belåning kan givetvis leda till en större förlust om avkastningen skulle bli sämre och gå nedåt istället. Belåning är en form av hävstång. Om värdet på de värdepapper man handlar med går ned förlorar man mer pengar än om man inte hade använt kredit på grund av hävstångseffekten.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Posts