Grunderna i en candlestick


candlesticks

Grunderna i en candlestick

Candlesticken s skuggor visar dagens höga och låga och hur de jämför med öppet och stängt. En candlestick s form varierar baserat på förhållandet mellan dagens höga, låga, öppna och slutna priser.

Candlestick speglar effekterna av investerarnas känsla på aktiepriser och används av tekniska analytiker för att bestämma när de ska gå in och gå ut. Candlestick kartläggning bygger på en teknik som utvecklats i Japan på 1700-talet för att spåra priset på ris. Candlestick är en lämplig teknik för handel med alla likvida finansiella tillgångar som aktier, valutaterminer och terminer.

Långa vita / gröna candlestick indikerar att det finns starkt köptryck; Detta indikerar normalt priset är hausseffektivt. De bör dock ses i samband med marknadsstrukturen i motsats till individuellt. Till exempel, ett långt vitt ljus kommer sannolikt att få större betydelse om det bildas till en stor prisstödnivå. Långa svart / röda candlestick indikerar att det finns betydande försäljnings tryck. Detta föreslår priset är baisse.

Ett vanligt hausstarkt vändmönster, benämnt en hammare, bildar när priset rör sig väsentligt lägre efter det att det är öppet, så rallies att stänga nära det höga. Den motsvarande baisse candlestickn är känd som en hängande man. Dessa candlestick har ett liknande utseende som en fyrkantig lollipop, och används ofta av näringsidkare som försöker välja topp eller botten på en marknad.

 

candlestick

 

Recent Posts