Köpvärda aktier i Sverige

Köpvärda aktier i Sverige ================================ Sverige har alltid varit ett populärt land att investera i. Det är en av de mest välreglerade finansmarknaderna i världen, och det...

Stamaktier, vad är det?

Stamaktie, vad är det? – definition och förklaring Stamaktie är de "vanliga" aktierna i ett bolag och som till skillnad från preferensaktier inte ger företräde till...

Vad menas med soliditet?

Vad menas med soliditet? Soliditet visar hur stor del av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. Ett högt värde indikerar att företaget har en långsiktigt god...