Kapitalstock, vad betyder det?

Kapitalstocken är värdet av de samlade fasta tillgångarna vid en viss tidpunkt. Kapitalstocken ökar genom fasta bruttoinvesteringar, men minskar på grund av kapitalförslitning. ...

Swingtrading

En återbetalning är betalningen till en mottagare som ersättning eller belöning för att tillhandahålla god behandling eller tjänster till en annan part. En återbetalning i form av pengar,...