Danska aktier, vilka är bäst


Danska aktier, lista med köpvärda bolag.

Danska aktier handlas på Köpenhamns Fondbörs, officiellt kallad Nasdaq Copenhagen, är Danmarks största börs. Det är en av åtta börser som tillhör Nasdaq Nordic, som är ett dotterbolag till Nasdaq som driver börser i flera nordiska och baltiska länder och ger tillgång till 80% av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden.
Här hittar du en lista med köpvärda Danska aktier(Korrigera filtret till ditt val av land)

Danska aktier
Danska aktier

Trading i danska aktier stöds av en handelsplattform som heter INET Nordic. Köpenhamns Fondbörs har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmarks huvudstad, mest folksamma stad och ekonomiskt centrum. Det listar 156 företag med en marknadsandel på 2 900 miljarder kronor. Handeln innehåller också obligationer och derivat. Bland listorna är välkända och aktivt handlade bolag som Danske Bank, Carlsberg-koncernen, Maersk, Novo Nordisk och TDC-koncernen.

Börsen hanterar OMX Copenhagen 25 Index, ett marknadsvärde-vägt, fritt flödejusterat och capped index som spårar utvecklingen hos de 25 största och mest omsatta danska aktierna. Den ses allmänt som referensindex för den danska aktiemarknaden. Beståndsdelarna screenas för behörighet och ses över årligen. Börsen har också ett helt aktieindex, index för företag med olika kapitaliseringsstorlekar och flera branschindex och branschindex.
Här hittar du Norska aktier och Finska aktier.

Bästa aktierna 2022 – Tips på bra aktier

Recent Posts