Därför har kryptovalutor kommit att bli så populära


Kryptovalutor definieras ofta som ett säkert, anonymt och icke-beroende form av betalningsmedel där varken myndigheter eller storbankerna har något att säga till om när det kommer till kontrollen av det hela.

Idag så existerar det en stor mängd olika former av kryptovalutor på marknaden vilka tenderar att användas inom olika sammanhang, där de främsta två variationerna återges i form av Bitcoin och Ether. 

Bitcoin skapades av en viss Satoshi Nakamoto, som ännu idag (ska tilläggas) ej gett sig tillkänna samtidigt som Ether kom till genom en avknoppning från den blockkedja som används för Bitcoin.

Även om Bitcoin existerat i över ett decennium så är kryptovalutor ett ganska relativt nytt och spännande fenomen. Oavsett vilken uppfattning som man har gällande det hela så kan man inte bortse från det faktum att kryptovalutor kommit att ha en allt större roll inom den globala ekonomin.

På senare år, framförallt i takt med att Covid-19 pandemin infann sig så ökade handeln med kryptovalutor markant. Faktum är att man under en ganska kort period kunde tjäna en förmögenhet, något som i sin tur bidrog till att locka investerare från alla samhällsklasser vilka törstade efter att köpa kryptovalutor i ganska stora mängder.

Hur fungerar kryptovalutor rent konkret?

Precis som vi nämnde inledningsvis så styrs inte kryptovalutor av några centrala instanser. Men vad innebär det hela rent konkret? För att vi ska undvika att gå in på komplexa och tekniskt tunga begrepp så behöver du främst förstå hur en blockkedja (eng. blockchain) fungerar i praktiken.

Blockkedjan ämnar definiera den tekniska delen som kryptovalutor nyttjar. Själva teknologin är helt och hållet molnbaserad och tillämpas för att utföra de transaktioner vilka omfattar alla de kryptovalutor som idag återfinns på marknaden. Med andra ord så kan inte kryptovalutor existera utan att ha tillgång till en adekvat blockkedja. 

Den andra aspekten inom sammanhanget återges i form av mining, som i sig innebär att man tillhandahåller datorkraft som ett led i att kunna genomföra de transaktioner för alla de kryptovalutor som återfinns på marknaden.

Ägaren som tillhandahåller datorkraften mottar betalning i form av Bitcoin, där storleken på betalningen baserad på hur komplex själva transaktionen i fråga anses vara.

I grund och botten så kan inga transaktioner äga rum, oavsett vilken typ av kryptovaluta som det hela handlar om, där både ”blockkedjan” och ”mining” måste tillhandahålls som en naturlig del av själva processen.

Volatil och oförutsägbar kurs

När det kommer till värdet på kryptovalutor så baseras det hela främst på utbudet kontra efterfrågan. Kursen kan således komma att sjunka och öka markant under en förhållandevis kort period, något som man måste ha i åtanke om man väljer att spekulera i de krypton som erbjuds på marknaden för närvarande.

Just de snabba prisrörelserna har bidragit till att kryptovalutor kommit att bli extremt populära under en ganska kort period. Framförallt så väljer många att handla med Bitcoin och Ether, men även andra mindre kända krypton har på senare tid kommit att bli föremål för ganska stora affärer under förhållandevis korta tidsperioder.

Påverkan av auktoritära personligheter

Ett exempel på hur auktoritära personligheter kan komma att inverka på kursen återges i form av att Elon Musk – ägaren till Tesla – gav indikationer i medierna om att man inom en snart framtid kommer acceptera Bitcoin som valuta för deras elbilar.

Detta i sin tur bidrog till att skapa en stor efterfrågan på Bitcoin, där kursen snabbt steg i värde, något som i sin tur bidrog till att många innehavare av kryptot praktiskt taget blev miljonärer över en natt!

Det ska även tilläggas att ovanstående dementerades vid ett senare skede, något som i sin tur bidrog till att kursen störtdök, vilket tydligt påvisar den volatila elementen som krypton ofta återfinns inom.

Recent Posts