De bästa Tillväxtfonderna 2022


Många investerare drömmer om att snabbt tjäna pengar på sina besparingar och ett alternativ som kan vara gångbart för att uppnå drömmen är att investera delar av sina tillgångar i tillväxtfonder. Anledningen till detta är att tillväxtfonder investerar de kapital de förvaltar i tillväxtmarknader där tillväxten är snabbare än i de mer etablerade aktiemarknaderna som de västeuropeiska, japanska och amerikanska.

Men att investera i tillväxtmarknader är ofta sammankopplat med högre risk, risk som inte bara är associerad med de värdepapper som fondförvaltaren handlar utan även en generellt sett mer instabil politisk miljö. En högre risk för politisk instabilitet medför att valutarisken ökar vilket är viktigt att ha i beaktning som investerare.

Men fondförvaltaren följer tillväxtmarknaderna noggrant vilket är del av den service du som investerare betalar för när du köper tillväxtfonder och förhoppningsvis kan han justera sin risk genom att investera i flera lågt korrelerade tillväxtmarknader. Andra risker som är bra att ha i åtanke är att tillväxtmarknader ofta har mindre transparens än de västerländska vilket ökar risken för korruption och standarden för redovisning kan vara lägre.

Sedan millennieskiftet har fyra marknader utmärkt sig starkt bland de globala tillväxtmarknaderna, Ryssland, Indien, Kina samt Brasilien. Denna grupp kallas bland branschfolk för BRIC länderna och de attraherade mycket utländskt kapital. Dessvärre drabbades den ryska tillväxten hårt av sanktioner från EU och ett sjunkande oljepris medan de i Brasilien har varit politisk instabilitet under de senaste åren.

Dock investerar tillväxtfonder i flera andra länder, exempelvis har afrikanska marknader dragit till sig ett starkare intresse från västerländska fondförvaltare. Värdepapper från den afrikanska kontinenten utgör nu allt större andelar av tillväxtfondernas förvaltade kapital. De bästa fonderna bland tillväxtfonder kan köpas hos banken eller hos diverse nätmäklare.

Recent Posts