Ebit – Vad betyder det? | Definition och förklaring


Ebit

Ebit

EBIT som också kallas rörelseresultat är en förkortning. Det står för Earnings Before Interest and Taxes.

EBIT visar vinsten som ett bolag får före skatter och räntor. Ebit är enkelt utryckt skillnaden mellan intäkterna och kostnader.

EBIT och rörelseresultat som definition

Det (rörelseresultat) är som vi tidigare skrivit kopplat till ett företags resultat och du hittar alltid detta värde enkelt i företags resultatrapporter.

De engelska bokstäverna i Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) står för följande på svenska:

Bokstav Betydelse Förklaring
E Earnings (Resultat) Rörelseresultat
B Before (före) Vi exkluderar
vissa delar nedan
I Interest (räntor) Hur mycket är
lånat och vilka
räntor är det.
T Taxes (skatter) Skatter kan
Variera beroende
på land och vad
som säljs.

 

EBIT
EBIT

Vad betyder ev/ebit?

Ev/ebit är företagsvärdet delat genom rörelseresultatet. Det beskriver hur ett företag värderas i förhållande till rörelseresultatet om man justerar det för skulder.

Video som förklarar EBIT (rörelseresultat) (engelska)

EBIT
EBIT

 

Det finns många nyckeltal man kan använda om man vill göra en fundamental analys. Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut. Här kan du läsa mer om vår syn på fundamental analys.

Recent Posts