ETF, vad är det? | Tips på bra börshandlade fonder 2020


etf

En ETF eller som det också kallas, börshandlade fonder, är något som jag rekommenderar alla mina medlemmar och de som går mina utbildningar att använda sig av. Många strategier och system fungerar helt enkelt bättre med dessa fonder som handlas som aktier.

Har du ännu inte satt dig in i hur ETFer fungerar så rekommenderar jag dig att läsa denna artikel och sedan försöka komma igång med ETF’er. Det finns många ETF’er som kan höja nivån på din aktieportfölj. Inte minns för att minska din risk i form av en diversifiering. Här kan du enkelt handla med guld, råvaror, räntor och index för olika länder och världsdelar.

ETF står för Exchange Traded Fund och betyder alltså på ren svenska börshandlad fond. En börshandlad fond skiljer sig mot en konventionell fond på så sätt att den handlas på börsen likt andra värdepapper. Det innebär att du kan göra snabba affärer, till och med under samma handelsdag, om du så önskar.

Börshandlade fonder

De flesta ETF.er är så kallade passiva instrument, det innebär att de inte syftar till att slå något jämförelseindex, utan försöker istället spegla utvecklingen. Denna spegling kan göras antingen fysiskt eller syntetiskt.

Fysisk replikering kan i sin tur gå till på två olika sätt. Antingen köper utgivaren av ETF:en alla aktier i indexet som fonden ska följa. Eller så köper utgivaren av ETF:en ett urval av aktier som representerar indexet. För att balansera det hela så viktas aktierna.

Syntetisk replikering innebär att utgivaren skriver ett avtal med en bank eller liknande, där utgivaren får avkastningen för ETF:en varje dag. För detta betalar så klart utgivaren en avgift till banken.

Sedan finanskrisen 2008, blev många varse den extra risk som det innebär att replikera syntetiskt. Då skrev nämligen många utgivare av ETF:er avtal med Lehman Brothers och vi vet ju alla hur det gick för dom. Konkurs. Många investerare förlorade pengar i och med den konkursen.

En annan fördel med ETF:er är att man får en snabb tillgång till en stor del av aktiemarknaden. Istället för att köpa och sälja enskilda aktier, får man här med samma likviditet tillgång till ett diversifierat urval av aktier.

En majoritet av Börshandlade fonder från USA

Hela 70% av alla ETF:er handlas i USA och många utgivare hittas i amerika. Vi återkommer längre fram med varför detta blir problematiskt här i Sverige. Amerikanarna är också mycket duktiga på att handla privat med ETF:er. Hela 50% av alla innehav ägs av privatsparare. Jämför detta med Europa där samma andel är cirka 5-6 procent.

Istället för en procentuell förvaltningsavgift så betalar du vid handel med ETF:er courtage vid varje affär till din aktiemäklare. Dessutom finns det en så kallad spread, alltså en skillnad mellan köp- och säljpris på ETF:erna, vilket också ses som en avgift.

Precis som med vanliga fonder så finns det en rad olika ETF:er. De vanligaste är så kallade indexfonder. Vi kommer titta närmare på dessa strax. Generellt kan man säga om ETF:er att de erbjuder en möjlighet för den som vill ha en bredd i sina investeringar utan att behöva riskera ett för stort kapital, en aktivt förvaltad portfölj utan att behöva lägga för mycket tid själv samt möjlighet att ta del av fondmarknaden men behålla aktiehandelns flexibilitet.

ETF:er är en mycket bra inkörsport för dig som tidigare uteslutande investerat i fonder och nu vill bli mer aktiv med dina investeringar. Du kommer att känna igen dig när du tittar på fonderna men kommer att ha möjligheten att köpa och sälja på ett helt annat sätt än  vid konventionell fondhandel. Ett vanligt nybörjarmisstag när man handlar med ETF:er och som man ska passa på att varna för är att man i början kanske är lite väl aktiv i sin handel. “Less is more” är ett bra ledord när det gäller att komma igång met ETF-handel. Försök att bestämma dig för en strategi gällande vilka fonder du vill investera i och håll dig sedan till den. Har du tidigare haft vanliga fonder så är det ingen dum ide att investera i motsvarande eller liknande ETF.

ETF
ETF

Kom igång med ETF-handel

Handel med ETF:er lämpar sig perfekt för dig som är nybörjare på börsen men även för dig som är mer rutinerad. Man behöver inget jättestort kapital för att komma igång. Här är några tips på hur du kommer igång med ETF-handel!

  1. Öppna en kapitalförsäkring eller ett ISK (investeringssparkonto) hos en aktiemäklare, typ Avanza eller Nordnet.
  2. Gör en insättning
  3. Lägg upp din strategi för din portfölj
  4. Börja handla börshandlade fonder

Är du disciplinerad så kommer du förhoppningsvis se ditt kapital utvecklas. Det finns lite olika varianter för hur man kan lägga upp sin strategi när det kommer till handel med ETF:er och börshandlade fonder.

Olika strategier vid ETF-handel och börshandlade fonder

Man kan välja att månadsspara, det vill säga att man köper in sig i sina förutbestämda ETF:er och börshandlade fonder varje månad efter att lönen kommit. Man bryr sig alltså inte om de kortsiktiga svängningarna i kursen. Detta kommer att jämna ut sig på lång sikt. Ena månaden handlar man kanske till rabatt och nästa månad betalar man ett litet överpris. I långa loppet kommer det som sagt att jämna ut sig.

Ett annat alternativ är att arbeta med tillgångsallokering av sina ETF:er och börshandlade fonder. Detta fungerar bättre om man har ett större kapital. Kanske har du flyttat en större summa från ett sparkonto för att investera pengarna i ETF:er istället? Vad man gör genom att jobba med tillgångsallokering är att man flyttar runt sina pengar mellan olika tillgångsslag, exempelvis fonder, aktier, räntepapper, osv. Genom att arbeta aktivt med sin exponering mot olika branscher, marknader och värdepapper kan man styra sin risk och kliva in vid bra möjligheter eller kliva ur när det börjar bli mer svajigt.

Ett tredje alternativ för investeringsstrategi gällande ETF:er och börshandlade fonder är att jobba med så kallad swing trading. I motsats till månadssparande så väntar man här alltså på rätt köpläge. Man vill köpa när den kortsiktiga vågrörelsen i kursen nått en botten för att sedan kunna sälja när den nått toppen. Det finns mycket information att ta del av gällande swing trading. Kort sagt så vill man tyda de mönster som en kursrörelse generellt upprepar för att på så sätt förutse kortsiktiga rörelser i kursen.

Slutligen så finns det faktiskt de som aktivt köper och säljer ETF.er och börshandlade fonder under en och samma handelsdag genom daytrading.

Vad ska ingå i portföljen?

När man vält vilken strategi man vill investera enligt så gäller det nu att börja bygga upp sin portfölj och fylla den med ETF:er och börshandlade fonder. Vilka fonder ska man ha i sin portfölj? Det här är så klart mycket individuellt och beror på vilken risk man vill ta, osv. Men det finns några generella tips även här.

  • Se till att ha en diversifierad portfölj
  • Investera i olika marknader
  • Investera i olika tillgångsslag

Se till att inte investera 100% av ditt kapital i ETF:er. Försök att ha en mix av aktier, fonder, ETF:er och räntefonder. Vissa investerar till och med i guld för att gardera sig mot sämre tider. Räntefonder är en bra broms att ha i din portfölj den dagen marknaden börjar gå utför.

I och med att utbudet av ETF:er och börshandlade fonder inte ser likadant ut idag som förut i samband med att alla amerikanska ETF:er försvann från de svenska nätmäklarna (se nedan), så är det inte lika enkelt att skapa en diversifierad portfölj av ETF:er nu som då. Vill man exponera sig både mot aktier och råvaror i sina ETF:er så går detta dock att göra genom Xact Råvaror. Men när det gäller globala fonder så får man investera direkt i aktierna istället.

Det är lätt att man som svensk dras in i en investeringsportfölj med för mycket fokus på Sverige. Ekonomier är idag globala och det är därför viktigt att exponera sig globalt för att sprida sina risker. Sverige är en mycket liten marknad, sett ur ett globalt perspektiv. Inte skulle väl du få för dig att investera majoriteten av ditt kapital i Holland? Ekonomierna är ungefär av samma storlek. Se därför till att sprida ut dina innehav över hela världen och på flera tillgångsslag. Kommer du inte åt dom via ETF:er och börshandlade fonder så finns det räntefonder, konventionella fonder, aktier, med mera att välja på.

Det är dock inte helt fel att lite extra kapital investerat i Sverige. Som svensk är man oftast betydligt bättre insatt i vad som händer i sverige än vad den globala investeraren är. Man har alltså en konkurrensfördel och det är självklart att den bör utnyttjas. Är man dessutom själv aktiv på någon av marknaderna i sverige och har inblick i historiken och trenderna så har man ytterligare anledningar till att investera.

USA-fonder ej tillgängliga för handel

USA är stora på ETF:er och börshandlade fonder och det finns många attraktiva börshandlade fonder att investera i. Dessvärre kan man för tillfället inte göra det från Sverige. Detta beror på skärpta regler kring den information som en aktiemäklare måste kunna presentera gällande fonder för sina kunder. Den informationen tillhandahålls inte av fondbolagen i USA och dessutom är all information på engelska. Detta har lett till att svenska aktörer fått stoppa all försäljning av amerikanska ETF:er.

Sedan amerikanska ETF:er försvann från svenska nätmäklare så får vi helt enkelt titta åt andra håll. Störst i europa är i dagsläget tyska ETF:er. Commerzbank är landets största utgivare av denna typ av produkter. Tittar vi i norden så är det Xact som är störst.

Ett alternativ till att köpa en ETF direkt är att istället investera i en CFD, contract for difference, som i sin tur investerar i själva ETF:en. Bland annat Markets.com erbjuder ett stort utbud av CFD:er. Genom dessa kommer man åt alla amerikanska och kanadensiska ETF:er och kan såldes investera i globalfonder, tillväxtmarknader, olika råvaror, med mera. Utbudet blir helt enkelt mycket större och du kan enklare arbeta efter en strategi med din handel.

Vill man jobba med hävstång på sina investeringar så är CFD:er också mycket bra. Man kan få många av de kända ETF.erna med hävstång. AvaTrade har ETF-baserade CTF.er med hela 20x hävstång. Då investerar du bara 5% av värdet på tillgångarna. Detta är dock ingen investering vi kan rekommendera då den är mycket riskfylld så klart.

EFT:er med hävstång

Ett finansiellt instrument som har en hävstång innebär att din investering kan få en förstärkt utveckling. En hävstångsprodukt har en underliggande tillgång och när den tillgången rör sig så rör sig produkten mer helt enkelt. Tittar vi på börshandlade fonder så finns det till exempel de ganska välkända ETF:erna Xact Bull och Bear. Dessa följer OMX utveckling och ger dig som investerare en möjlighet att satsa pengar på om marknaden kommer stiga eller falla.

Xact Bull stiger i värde om marknaden går upp. Det finns 1,5 eller 2 gånger den dagliga utvecklingen som hävstång. Här får man göra en avvägning gällande om man vill ta hög eller mycket hög risk. Väljer man 2 gånger hävstång så betyder ju det att man kan tjäna mer pengar men man kan också förlora mer om marknaden skulle falla.

Xact Bear är Bull’s spegelbild. Den här ETF.en ska man investera i om man tror på en fallande marknad. Här kan man också få 1,5 eller 2 gånger hävstång.

Trender

Svenskarnas intresse för miljön har på senaste tiden spridit sig även till börsen. Vi ser allt fler så kallade “gröna fonder” där fondförvaltarna har olika målsättningar och strategier för sina investeringar som syftar till att minska miljöpåverkan eller driva utvecklingen av miljövänligare alternativ framåt. Många ser dessa investeringar som att man “offrar” en bit av sin potentiella avkastning för att gynna miljön. Men så behöver inte vara fallet. De flesta analytiker är ense om att det kommer komma fler och kraftigare regleringar framöver för företag när det gäller utsläpp och miljö. Vissa bolag ligger i framkant och driver utvecklingen framåt medan vissa ligger på efterkälken. Självklart kommer de bolag som ligger i framkant ha en konkurrensfördel gentemot de övriga den dagen då reglerna blir hårdare. Dom är ju redan förberedda. Alltså kan en investering i en grön fond och ETF visa sig ge bra avkastning på lång sikt.

Nyligen lanserades även en grön ETF på Stockholmsbörsen av Lyxor. Det kommer garanterat komma fler.

Recent Content