Etisk fond, vad är det? – definition och förklaring av etiska fonder


Etisk fond

Etisk fond är en aktiefond som endast placerar i bolag som lever upp till vissa etiska krav.

En etisk fond placerar alltså spararnas investeringar i olika företag med hänsyn till olika etiska värderingar.

Här hittar du en lista med Etiska fonder på Avanza.

Där kan du sortera olika fonder och välja det som passar dig bäst.

Du kan hitta en lista med etiska fonder hos Avanza. Klicka här för att hitta dem bästa fondernaAvanzas lista.

SRI-fonder

Ett vanligt namn för etiska fonder är SRI-fonder vilket står för Social Responsible Investments.

Alla fonder har etiska regler att följa men en etisk fond har striktare regler att följa.

Det är viktigt att etiska fonder och etiska fondbolag har en särskild placeringspolicy och informerar om de kriterier som gäller för respektive fond.

I premiepensionssystemet är etiska fonder ofta märkta med beteckningen “M/E” som står för miljö och etik.

Etisk fond heter på engelska ethical fundssustainable funds eller responsible funds. 

Recent Posts