Fondförvaltningsavgift, vad är det? – förklaring av fondförvaltningsavgifter


Fondförvaltningsavgift, vad är det? – definition och förklaring

Fondförvaltningsavgift är en avgift som tas ut av förvaltaren för att förvalta en fond.

Fondförvaltningsavgiften kallas också för fondavgift. Den tas ut för att täcka kostnader för förvaltning av fonden.

Fondförvaltningsavgiften beräknas ofta i procent av fondandelarnas värde.

Fondförvaltningsavgiften uttrycks i procent och beräknas av fondens värde och tas ut av fondbolagen.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content

link to

Hur hittar man de bästa fonderna 2020? Ja, det är frågan. Att spara i fonder är ett enkelt sätt att bli aktieägare och få del av aktiemarknadens tillväxt. Hur hittar man då de bästa...