Förvaltningsavgift, vad är det? – Förklaring och definition av förvaltningsavgifter


Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift är en avgift som fondbolag har av sina investerare för att täcka kostnader för att driva sin fond.

I förvaltningsavgifter ingår förvaltning, administration och förvaring av fonder.

Förvaltningsavgift på årsbasis

Förvaltningsavgift tas vanligen ut på årsbasis. Den beräknas dock ut dagligen och räknas av från fondens andelsvärde. Så av hela årsbeloppet tas det då ut 1/365-del per dag.

Förvaltningsavgift tas alltså ut för att kunna förvalta, administrera och sköta en fond som man kanske har investerat i.

Synonym

En synonym till förvaltningsavgift är administrationsprovision.

Engelska

Förvaltningsavgift på engelska betyder management fee.

Recent Content

link to

Hur hittar man de bästa fonderna 2020? Ja, det är frågan. Att spara i fonder är ett enkelt sätt att bli aktieägare och få del av aktiemarknadens tillväxt. Hur hittar man då de bästa...