Hur Påverkar Räntan Obligationer?


Samspelet mellan ränta och obligationer är något av de svåraste att förstå i finansvärlden. Anledningen är att sambandet går emot vad man intuitivt förväntar sig. Obligationer ställs ut av företag och stater för att finansiera ett projekt. Detta är ett sätt för dem att ta ett lån vilket innebär att de betalar ränta för obligationsbeloppet.

Precis som för andra lån betalas ränta till långivaren, i detta fall obligationsinnehavaren. Eftersom räntan är fastställd ändras den inte när styrräntan förändras. Således går obligationer upp i värde när räntan minskar. Anledningen är att de existerande värdepapper betalar en högre ränta än de som ställs ut efter räntesänkningen.

Recent Posts