Hur Påverkar Räntan Preferensaktier?


En preferensaktie är en variant av en klassisk företagsobligation som saknar ett fastställt inlösendatum. För många kan denna typ av investeringar användas som ett substitut för räntefonder, fram för allt när räntorna är låga. Om räntan stiger förväntas värdet på preferensaktien också stiga. Detta för att kompensera för den högre risken värdepappret är sammankopplat med i förhållande till andra investeringsalternativ. Samtidigt kan en lägre ränta medföra att en preferensaktie ökar i värde till följd av att aktiemarknaden som helhet värderas högre. Med andra ord kan värdet på denna variant av investeringar gå hand i hand med börsen momentum.

Recent Posts