Investmentbolag


Ett investmentbolag skapar värde för sina aktieägare genom att investera kapital i andra företag. Vanligt förekommande är att ägandeposten är stor nog att göra investmentbolaget till majoritetsägare eller storägare. Genom att använda sitt inflytande över portföljbolagen kan investmentbolaget styra innehaven i önskad riktning.

Målsättningen för att den långsiktiga strategin ska leda till vinstutveckling så värd som värdeutveckling i termer av patent och annat som höjer aktievärdet. Genom att ta del av vinsten genereras vinst till aktieägarna. Dessutom kan andelar eller hela innehav säljas av till ett högre pris än anförskaffningsvärdet. Så väl noterade som onoterade företag kan utgöra innehaven.

Recent Posts