Jämför Snittränta


Att ta ett banklån innebär att konsumenten måste förhandla räntan med banken. Räntan är priset för lånet och kan till skillnad från de flesta andra varor och tjänster prissättas individuellt. Det innebär att konsument A och konsument B kan erbjudas olika. Snitträntan är ett verktyg som kan användas för att jämföra räntan som ges hos olika banker.

Givetvis kan listräntan jämföras, men om den inte avspeglar en ränta kunderna får korrekt blir den missvisande. Snitträntan visar den genomsnittliga räntan som kunder har tilldelats under en given tidsram, exempelvis det senaste kalenderåret. Därmed är det bra att jämföra snitträntan mellan olika banker innan man tar ett lån.

Recent Posts