Kapitalförslitning, vad betyder det?


Kapitalförslitning

Kapitalförslitningen är detsamma som värdeminskningen av kapital vilket i detta fall syftar till maskiner och fastigheter i produktion. Kapitalförslitning är alltså enkelt uttryckt kostnader som uppstår på grund av att något slits i produktionen.

Kapitalförslitning är det värde i fasta tillgångar som har förbrukats under en vissa period.

På engelska heter kapitalförslitning consumption of fixed capital.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content

link to

Hur hittar man de bästa fonderna 2020? Ja, det är frågan. Att spara i fonder är ett enkelt sätt att bli aktieägare och få del av aktiemarknadens tillväxt. Hur hittar man då de bästa...