Kapitalstock, vad betyder det?


Kapitalstocken är värdet av de samlade fasta tillgångarna vid en viss tidpunkt. Kapitalstocken ökar genom fasta bruttoinvesteringar, men minskar på grund av kapitalförslitning.  Kapitalförslitning motsvarar värdet av de fasta tillgångar som har förbrukats under den aktuella perioden till följd av normal användning, föråldring m.m.

Kapitalstocken är alltså det totala värdet av allt kapital i samhället, det vill säga maskiner, fastigheter, fordon, boskap, mynt med mera. Den årliga värdeminskningen av kapitalstocken kallas kapitalförslitning. Kapitalstocken ökar genom investeringar.

Kapitalstocken är mängden fasta anläggningar och maskiner samt alla kunskap i ekonomin. Kapitalstocken minskar med kapitalförslitning och ökar med inversteringar i realkapital eller humankapital.

En fördjupning i ämnet kapitalstock kan hittar här.

Recent Content

link to

Hur hittar man de bästa fonderna 2020? Ja, det är frågan. Att spara i fonder är ett enkelt sätt att bli aktieägare och få del av aktiemarknadens tillväxt. Hur hittar man då de bästa...