Lendify Eller Brocc


Det finns två stora aktörer inom peer to peer lån som båda tagit form i takt med att fintech-branschen har vuxit. De båda företagen ger privatpersoner möjlighet att låna ut pengar genom att matcha ihop låntagare och långivare. Brocc är det yngre företaget, grundat 2016 till skillnad från konkurrenten som startade sin verksamhet 2014.

Brocc så väl som Lendify gör grundliga kreditbedömningar av låntagarna för att säkerställa att kreditvärdigheten är god. Att säga vilken av de två uppstickarna som är bäst är svårt. Med det sagt kan det vara en god idé att sprida risken genom att öppna konto med båda aktörerna.

Recent Posts