Lendify Risk


Att ha en bra riskspridning bland investeringar är en viktig framgångsfaktor. Utöver att investera i aktier och obligationer i olika branscher och geografiska regioner intresserar sig allt fler för Lendify. Detta är en P2P lösning som låter privatpersoner agera bank. Men är det innebär precis som alla andra investeringar risk att investera med Lendify.

Den främsta faran är motpartsriskern, det vill säga att låntagaren inte är kapabel att återbetala lånet. Som skydd mot detta finns Kreditförlustfonden som ska ersätta långivare om låntagaren betalar av lånet. Dessutom omfattas Lendify inte av insättningsgarantin vilket innebär att investeringar via plattformen kan gå förlorade vid en konkurs.

Recent Posts