Nominell ränta, vad är det? – Förklaring och definition av nominella räntor


Nominell ränta

Nominell ränta är den grundläggande ränta du betalar när du tar ett lån.

Den nominella räntan är den avtalade och betalda räntan.

Den nominella räntan är den ränta som husägare betalar på sina lån

Det kan också vara den avkastning sparare får på sina insättningar.

Nominella ränta beräknas normalt i procent av det nominella beloppet.

Den heter på engelska nominal interest rate.

Recent Posts