Norska aktier


Norska aktier, lista med köpvärda bolag.

Norska aktier handlas på Oslo-börsen (Norska: Oslo Børs) och är huvudmarknad för handel med aktier i norska bolag. Den öppnar klockan 9:00 och stänger 16:30 lokal tid (CET). Förutom ett stort antal inhemska företag lockar OSE många internationella företag inom petroleum, sjöfart och andra relaterade områden.

Här hittar du en lista med köpvärda Norska aktier(Korrigera filtret till ditt val av land)

Norska aktier
Norska aktier

Börsen öppnade i april 1819 (som Christiania Børs), men noterade inte aktier och aktier till 1 mars 1881. Den första prislistan visade 23 aktier. Från 1920 till 1936 svarade valfångstaktier för cirka 50% av den totala omsättningen. Förutom norska och utländska bolag med aktier noterade på Oslo Børs, innehåller listan även aktiecertifikat utgivna av norska sparbanker.  Skillnaden mellan aktier och aktiecertifikat är kopplad till ägande av bolagets tillgångar och hävstångseffekt i bankernas administrativa organ.

Här hittar du Danska aktier och Finska aktier.

Recent Posts