Överlåtelse, vad är det? – Förklaring och definition av överlåtelse


Överlåtelse är en övergång av äganderätt från en person till en annan.

Överlåtelse kan ske till exempel genom köp, byte eller gåva.

Synonymer till ordet är överlåtandeöverföring, avträdelse och transfer.

Det kallas på engelska transfer.

Recent Posts