Vad betyder P/E tal? – De 5 vanligaste frågorna om nyckeltalet


P/E tal är en förkortning för price/earnings. På svenska betyder det pris till vinst. Man använder nyckeltalet för en värdering av ett företag och dess aktier. Är P/E talet lågt = billigare,  Är det högt = dyrare. P/E-tal indikerar om börskursen är hög eller låg i förhållande till företagets vinst.

De 5 vanligaste frågorna om P/E-tal

1) Vad är P/E-talet?

SVAR: PE talet är ett av de vanligaste nyckeltalen som används för värdering av ett företag. Det används också för att bestämma om en aktier är billig eller dyr.
2) Vad betyder P/E-talet?
SVAR: P/E står för price/earnings, vilket på svenska betyder pris/vinst.  Man tar alltså aktiens pris och delar det med bolaget och dess vinst.
3) Vad är ett bra P/E-tal?
SVAR: Ett bra P/E tal kan variera beroende på många faktorer. Men om vi skall göra det enkelt för oss och generalisera ordentligt utan att gå in på alla olika faktorer och vad som kan påverka positivt och negativt. Ta alltså dessa siffror med en nypa salt och se det endast som en svag riktningsvisare för en aktie. Glöm exempelvis inte att ett högt P/E tal kan indikera att det finns högt ställda förväntningar på ett bolag. Ett bolag som levererar efter dessa förväntning år efter år kan bli en riktig bra investering efter några år. Ett exempel på detta är tech-bolag. Snittet för P/E tal på marknaden har historiskt legat på ungefär 14.
– billigt: 7-14
– dyrt: 18 och uppåt
4) Vad betyder ett negativt p/e tal?
SVAR: Det betyder att bolaget inte har gjort någon vinst. eeftersom det inte finns någon årsvinst att ställa priset i relation till så kan man inte räkna ut P/E-talet.
5) Vad är medelvärdet på P/E talen för Stockholmsbörsen?
SVAR: Medelvärdet för P/E talen för Stockholmsbörsen historiskt är 14. För amerikanska SP500 så är P/E talet 15,7. Man brukar säga att den svenska aktiemarknaden brukar röra sig mellan 15-20 i P/E-tal.

Medelvärdet P/E talet för Stockholmsbörsen - historiskt
Medelvärdet P/E talet för marknaden – historiskt

 

Mer om P/E talet

P/E tal är ett av de vanligaste nyckeltalen som används av många för att se om en aktie är köpvärd eller inte. Price står för aktiens pris och earnings står för bolagets vinst. Nyckeltalet visar alltså priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie. Vinsten per aktie är bolagets totala vinst delat med antal aktier som finns i bolaget. Läs mer här.

Hur räknar man ut P/E-talet?

Du räknar ut detta genom att dela aktiens pris med bolagets vinst per aktie.
p/e talet
P/E talet

P/E räknas fram på följande vis.

P/E-tal
P/E tal

Värdet säger hur lång tid det tar innan man får tillbaka sin investering, förutsatt att vinsterna förblir oförändrade.

P/e tal minus – negativt nyckeltal

Vad betyder det när ett P/E-tal är negativt? Ett tal på minus betyder att företaget går med förlust. Bolaget tjänar inga pengar med andra ord. Om ett bolag går med förlust kan man inte beräkna det eftersom det inte finns någon årsvinst att ställa priset i relation till.

Vad är ett bra värde?

Detta är ganska subjektivt. Jag skulle rekommendera dig att undersöka detta vidare på egen hand och själv bilda dig en uppfattning om vad som är bra eller dåligt. Men för att hjälpa till lite och ge dig en start att börja med så föreslår jag att du börjar med att anta att P/E tal på 15 är neutralt. Ovanför 15 är dyrt och under 15 billigt. I stigande och sjunkande grad givetvis. Sedan kan det vara svårt att jämföra olika branschers P/E tal med varandra. Det bästa är att försöka jämföra aktien med sig självt eller med ett bolag i sin egen sektor.

Recent Posts