Råvaror, allt du behöver veta för att investera i en råvara 2022


Råvaror

Vi ska här titta närmare på råvaror och dess funktion i ekonomin och hur dessa påverkar – och påverkas av allt annat som händer i världen. Råvaror är tillsammans med aktier, fonder, obligationer, finansiella instrument och valutor några av de mest omsatta finansiella tillgångarna i världen. Så, vad är det som gör råvaror så intressanta för investerare och vad är det som gör att dessa tillgångar handlas så flitigt?

Råvaror vars efterfrågan styrs av industri

Vad som är generellt för råvaror är att tillgången av dessa ofta är konstant eller i alla fall inte rör sig på samma sätt som ämnen som produceras eller tjänster som erbjuds. Tittar man på produktionen av plast till exempel så kan man relativt enkelt styra utbudet för att matcha efterfrågan.

Inom tjänstesektorn är det samma förhållande som gäller. Om politiken plötsligt möjliggör för fler personer att skaffa städhjälp så kommer marknaden att relativt snabbt fylla det gap av efterfrågan som uppstår.

Men hur är det med råvaror? Tittar vi till exempel på den råvara vars utbud rör sig minst, guldet, så inser vi ganska snart att även om efterfrågan hastigt går upp, så kommer utbudet att vara konstant. Och vad händer då? Jo, priserna stiger. Vi ska senare titta på vad som kan få efterfrågan av guld att hastigt stiga. Men åter till industrin. Produktionstakten inom industrin styr kraftigt efterfrågan. Därför kan investerare som tror på en uppsving av en viss typ av industri, föregå marknaden och köpa exempelvis aluminium.

Visar sig analysen korrekt så kommer investeraren att kunna sälja dessa tillgångar dyrare när efterfrågan på sikt stigit och priserna gått upp. Så kan man tjäna pengar på att investera i råvaror.

Vilka är de mest handlade råvarorna i världen

Mest handlade råvaror i världen:

  1. Olja
  2. Kaffe
  3. Naturgas
  4. Guld
  5. Brentolja
  6. Silver
  7. Socker
  8. Majs
  9. Vete
  10. Bomull

Jag handlar alla dessa råvaror i min dagliga trading. En del är lättare att handla än andra. En del råvaror har mer volym och är mer aktiva än andra. Men det är bra marknader att ge sig in på för råvaror diversifierar handeln som sker på aktiebörsen och där aktierna oftast går åt samma håll på kort sikt.

Genom att handla med råvaror så kan du handla sådant som inte allt är korrelerat till börsen i övrigt. Detta är bra om börsen kanske faller kraftigt och du istället har investerat i Guld eller Silver som kanske går upp.

Källa.

Råvaror som påverkas av stämningen på börsen

Vi pratade ju tidigare om guldet och hur den konstanta tillgången på guld gör priset extra känsligt för efterfrågan. Är det en sak man vet om guld så är det att beståndet kommer vara konstant och att människor alltid kommer efterfråga guld som råvara. Det har vi gjort i tusentals år och det kommer sannolikt aldrig att förändras.

Börjar det svaja på börsen så kommer investerare naturligt att söka sig mot säkrare investeringar för att se till att den risk man tar med sin portfölj inte stiger för mycket. Vad passar då bättre än att köpa sig en guldtacka? Det är exakt vad många gör. Men vad händer om många efterfrågar guld eller råvaror men tillgången är konstant? Det krävs ingen kärnfysiker för att räkna ut att priset då stiger på guld eller råvaror.

Vad hände med guld under finanskrisen?

Under finanskrisen 2008 så formligen rusade priset på guld och nådde nya rekordnivåer. Sedan dess har det avmattats något men ligger fortfarande kvar på en betydligt högre nivå än innan krisen. Detta säger en hel del om förväntningarna och oron som existerar på den globala marknaden. Man kan helt enkelt bara genom att titta på priset på guld dra slutsatsen att världen inte andats ut än, utan går framåt med tillförsikt och med en ganska stor oro över att det ska komma ett nytt ras.

Hur politiken kan påverka priset för råvaror

Politiska beslut har en mycket stor effekt på priset på råvaror. Det mest uppenbara är kanske politiska beslut gällande regleringar av utsläpp. Hela världen diskuterar just nu hur vi ska kunna minska vår klimatpåverkan och det bästa sättet att göra just det är att minska våra utsläpp av biogaser. Råvaran olja är alltså kraftigt debatterad. Dessa regleringar påverkar så klart efterfrågan av olja, vilket i sin tur påverkar priset.

Nu är olja en lite speciell råvara där tillgången är kraftigt fördelad till vissa länder. Därför kan vi också se hur krig i dessa länder spelar in. Vi kommer snart titta närmre på det. Men åter till politiken! Vad händer med råvaror när vi har lågkonjunktur i ett land? Jo, då kanske efterfrågan går ned? Men om det vore så enkelt så skulle alla tjäna pengar.

Vad som ofta händer under en lågkonjunktur är att regeringen fattar beslut om offentliga investeringar. Detta för att stimulera ekonomin när det verkligen behövs. Kanske väljer man att investera i en ny järnväg genom landet och vips så stiger efterfrågan på koppar till ledningarna.

Krig och pris

Det härjar en hel del krig på vår jord och av någon anledning är det inte helt ovanligt att dessa krigshärjade länder har stora tillgångar av råvaror, såsom olja. När det är krig i ett land blir det oftast svårare eller ibland helt omöjligt att få oljan ut ur landet. Helt plötsligt stryps tillgången på olja och i och med att det oljan finns koncentrerad till dessa länder så kommer priset hastigt att gå upp. Vi såg senast hur oljepriset föll kraftigt under finanskrisen 2008 för att sedan stiga kraftigt i samband med kriget i Syrien.

Att handla råvaror på börsen

Vill man handla med råvaror så finns det en rad olika möjligheter. Vill man bara ta del av de svängningar som uppstår i råvaror när efterfrågan förändras så finns det en hel del aktivt förvaltade råvarufonder. Dessa har dock väldigt olika avkastning är är väldigt beroende av hur duktiga fondförvaltare är.

Vill man agera på egen hand så kan man handla själv direkt med råvaror på börsen. Man kan köpa börsnoterade råvarucertifikat, terminer, ETF’er, optioner med mera. Det finns många val. Värt att tänka på är att priserna ofta sätts i USD, vilket innebär att du behöver ta risken för rörelser i växelkurs i beaktande när du gör dessa investeringar.

Att köpa råvaran på riktigt

Att köpa järnmalm är kanske inte aktuellt då priset per ton endast är 150 USD. Man skulle helt enkelt behöva en ordentlig kursrörelse för att sudda ut den kostnad som bara transporten skulle utgöra. Guld däremot. Ett ton guld kostar däremot ungefär 40 miljoner USD.

Att köpa ett ton guld är kanske inte heller aktuellt. Men att köpa sig en liten guldtacka på 100 g till 1 kg är en möjlig investering. Har du ett ordentligt kassaskåp hemma kan det vara en lite rolig sak att ha liggandes där. Dessutom, vem aldrig som barn drömt om att ha en egen guldtacka?

 

Råvaror
Råvaror

Råvaror på engelska

På engelska heter råvaror commodities.

Råvaruspekulanter

Dessa är handlare som handlar på råvarumarknaderna med det enda syftet att dra nytta av de flyktiga prisrörelserna inom råvaror. Traders som handlar med råvaror handlar aldrig för att ta emot den faktiska varan när terminsavtalet löper ut.

Många av terminsmarknaderna är väldigt likvida och har en hög daglig range och volatilitet vilket gör dem mycket frestande marknader för en daytrader. Många av indexterminerna används av mäklare och portföljförvaltare för att kompensera risker. Eftersom råvaror normalt inte handlar ihop med aktie- och obligationsmarknaderna, kan vissa varor också användas effektivt för att diversifiera en investeringsportfölj.

Följa råvarupriser

Bloomberg har en bra sida för att följa priser inom råvaror. Det finns mängder med bra sidor på nätet och denna är en av dem.

råvaror 
Råvaror

 

Recent Posts