Reaförlust, vad är det – förklaring och definition av reaförlust


Reaförlust kallas det för när man förlorar pengar på en försäljning av värdepapper eller en bostad. När en trader säljer en tillgång för mindre än vad den köptes för ger detta en reaförlust. En reaförlust är motsatsen till en reavinst.

En reaförlust mäts genom att man tar värdet vid försäljningen i förhållande till värdet vid köpet.

Reaförlust är en avdragsgilla förlust som kan uppkomma vid försäljning av exempelvis aktier eller fondandelar med förlust.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content

link to

Hur hittar man de bästa fonderna 2020? Ja, det är frågan. Att spara i fonder är ett enkelt sätt att bli aktieägare och få del av aktiemarknadens tillväxt. Hur hittar man då de bästa...