Resultaträkning, vad är det? – Förklaring och definition av resultaträkningar


Resultaträkning

Resultaträkning

Resultaträkning visar en verksamhets intäkter och kostnader och ger som saldo periodens resultat.

Resultaträkning heter som det gör just för att här visas företagets resultat.

Resultaträkning tas fram genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en viss period som kallas räkenskapsperiod.

Resultaträkningen och den så kallade balansräkningen utgör delar av årsredovisningen.

Resultaträkning betyder på engelska income Statement.

Recent Content

link to

Hur hittar man de bästa fonderna 2020? Ja, det är frågan. Att spara i fonder är ett enkelt sätt att bli aktieägare och få del av aktiemarknadens tillväxt. Hur hittar man då de bästa...