Resultaträkning, vad är det? – Förklaring och definition av resultaträkningar


Resultaträkning

Resultaträkning

Resultaträkning visar en verksamhets intäkter och kostnader och ger som saldo periodens resultat.

Resultaträkning heter som det gör just för att här visas företagets resultat.

Resultaträkning tas fram genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en viss period som kallas räkenskapsperiod.

Resultaträkningen och den så kallade balansräkningen utgör delar av årsredovisningen.

Resultaträkning betyder på engelska income Statement.

Recent Posts