Samhällsekonomi, vad är det? – definition och förklaring av samhällsekonomin


Samhällsekonomin är alla ekonomiska företeelser och alla ekonomiska aktiviteter i samhället vilket vanligtvis är ett land.

Samhällsekonomi är en sammanfattande benämning på alla ekonomiska företeelser och aktiviteter i ett lands samhälle.

Samhällsekonomi är alltså de ekonomiska förhållanden i ett samhälle.

Samhällsekonomi på engelska heter national economy.

Recent Posts