Schablonintäkt, vad är det? – Förklaring och definition av schablonintäkter


Vad betyder Schablonintäkt

Schablonintäkt beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan (den 30 november året före beskattningsåret) plus 1 procentenhet. Som lägst ska dock schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Så här skriver skatteverket om schablonintäkt.

Schablonintäkt heter på engelska standard income.

Recent Posts