Schablonintäkt, vad är det? – Förklaring och definition av schablonintäkter


Vad betyder Schablonintäkt

Schablonintäkt beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan (den 30 november året före beskattningsåret) plus 1 procentenhet. Som lägst ska dock schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Så här skriver skatteverket om schablonintäkt.

Schablonintäkt heter på engelska standard income.

Recent Content

link to

Hur hittar man de bästa fonderna 2020? Ja, det är frågan. Att spara i fonder är ett enkelt sätt att bli aktieägare och få del av aktiemarknadens tillväxt. Hur hittar man då de bästa...