Stamaktier, vad är det?


Stamaktie, vad är det? – definition och förklaring

Stamaktie är de ”vanliga” aktierna i ett bolag och som till skillnad från preferensaktier inte ger företräde till aktieutdelning.
Stamaktier är alltså en aktie av det ursprungliga aktiekapitalet.

Med stamaktier avses vanligen aktier som ägts från början, innan nya aktier givits ut i form av preferensaktier.
Preferensaktierna medför företrädesrätt till viss del av bolagets vinst och rätt att vid likvidation återfå det belopp aktietecknaren betalat för aktien till skillnad mot en stamaktie där detta inte gäller.

Vad är skillnaden mellan stam- och preferensaktier?

Preferensaktier ger företrädesrätt till viss del vinsten i ett bolag och rätt att vid likvidation återfå det belopp tecknaren av aktien betalat för aktien

Läs gärna också: Vad händer med aktier vid konkurs?

Stamaktie heter på engelska common stock.

Aktier och trading.

Mer aktieinformation.

 

 

 

Stamaktier är en viktig del att förstå om man skall jobba med och köpa aktier. Detta till skillnad mot andra delar av stamaktierna.

Recent Posts