Stochastics oscillator – (Stokastisk) – Trading indikator


Stokastisk oscillator indikator

Stochastics oscillator – (Stokastisk) – Trading indikator

Stochastics Oscillator (Stokastisk) är också en av de vanligare indikatorerna inom trading. Den har funnits under lång tid och utvecklades av George Lane för över 50 år sedan.

Stochastics går ut på att analysera om börsen är överköpt eller översåld. Stochastics bygger på ett rörligt medelvärde samt två stycken tröskelvärden som visar när börsen är överköpt respektive översåld. Det är då sälj- och köpsignaler uppstår. Den stokastiska oscillatorn rör sig kontinuerligt mellan området 0 till 100 och innehåller ofast 2 värden. Den första kallas % K och den andra linjen kallas % D. Den andra är ett glidande medelvärde av % K.

Formeln för Stochastic är:

100 x (senaste stängningskursen – den lägsta nivån på x dagar) / (högsta priserna i x dagar – den lägsta nivån på x dagar) Standardinställningen är oftast på 14 dagar men enligt våra tester är inte denna den bästa inställningen.

Stochastic kan användas både som en Mean reversion (jämviktspendling) indikator och som en momentumindikator. Låga värden för jämviktspendling och höga värden för momentum. Inom diskretionär teknisk analys så används stochastics även genom att studera divergenser.

Stochastic Oscillator test

Här är en intressant test som är gjord med Stochastic Oscillator.

Stochastic Oscillator (SO) – Test Results | ETF HQ.

 

 

Recent Posts