Stöd och Motstånd, vad betyder det – förklaring av Stöd och Motstånd


stöd och motstånd

Stöd och motstånd är prisnivåer som marknaden finner svåra att passera. Stöd och motstånd används i hopp om att försöka hitta bra köp- och säljnivåer.  Bra ställen i ett aktiediagram där man kan köpa eller sälja en aktie. Nivåerna kan utgöras av indikatorvärden, tidigare högsta- och nya lägstanoteringar eller fallande och stigande trendlinjer. Stöd och motstånd tillhör de mer centrala begreppen inom teknisk analys Stöd och motstånd (support and resistance på engelska) fungerar nästan som ett slags glasgolv och glastak som förefaller att styra och begränsa aktiepriser och dess rörelser.

Motstånd

Ett motstånd är en nivå som priset har svårt att ta sig över underifrån.

Stöd

Stöd är motsatsen till motstånd. Ett stöd är, precis som det låter, en nivå som priset faller tillbaka mot och tenderar att studsa från.

Stöd och motstånd kan användas av alla sorters traders och investerare för att bättre förstå var sannolikheten är högre att priset kommer att göra en vändning.

 

Recent Posts