Vad är aktier – Varför existerar dem och varför finns aktier? (Aktieutbildning)


Vad är aktier egentligen? Om du är en nybörjare som tradar med aktier och just börjat handla på börsen eller om du är en erfaren veteran, så kan du i båda fallen ha undrat över vad aktier är och varför de existerar.

Ett av många skäl till att aktier existerar är att ägarna ska kunna få fram kapital för att finansiera företagets utveckling och drift. Det första företaget i historien som gav ut aktier publikt var Dutch East India Company (VOC) som på det sättet lyckades att finansiera sin verksamhet och samtidigt göra det möjligt för aktieägarna att investera och spekulera i företagets aktier.

Aktieutbildning

Detta är alltså en av de viktigaste orsakerna till varför aktier existerar men det finns några fler orsaker till varför ett företag beslutar sig för att ge ut aktier. Varför säljer ägare till företag delar av sitt innehav i bolaget till anonyma personer? Varför är det så att investerare som (för det mesta) inte vill ha något att göra med att driva det operativa är villiga att riskera sina pengar?

Orsaker till varför aktier existerar

Låt oss titta närmare på några av orsakerna i denna aktieutbildning.

Här kan du läsa mer om de bästa aktierna.

Företag kan få fram kapital med hjälp av aktier

Utan aktier skulle det enda sätt som företag skulle kunna få fram pengar vara att skuldsätta sig. Att skuldsätta sig kan vara ett bättre sätt att få fram kapital än via aktier beroende på om det ger en möjligt högre avkastning. På toppen av detta är räntan på skulder avdragsgill, vilket kan vara otroligt användbart för stora organisationer som betalar mycket i skatt. Emellertid har skulder också stora nackdelar.

 

En sådan nackdel är att för stora skulder kan leda till för höga räntor. Om dessa betalningar av räntor blir okontrollerade kan ett företag gå i konkurs. Dessutom har många företag inte tillräcklig säkerhet eller kreditvärdighet för att erhålla lån till skäliga räntenivåer.

Här kan du också läsa mer om aktier.

Att ge ut aktier är ett bra alternativ till att skuldsätta sig. Det är sant att det kan spä ut ägandet och minska avkastningen för befintliga ägare att ge ut aktier. Ändå anses det att det är en relativt säkrare väg att ge ut aktier än att lånefinansiera. För företag som redan är högt belånade, finns det kanske inte någon annan väg tillgänglig än att ge ut nya aktier.

Då ovanstående förklarar frågan om varför företag använder aktier när de behöver kapital finns det ofta företag som använder publikt erbjudande när de inte har behov av mycket kapital. Låt oss titta närmare på orsakerna bakom detta.

Ägare säljer sina positioner och aktier i bolaget

I ett privat företag har företagets grundare vanligtvis huvuddelen av ägandet. Den delen som inte ägs av företagets grundare ägs ofta antingen av anställda eller av venture capitalist fonder som har investerat i företaget i ett tidigt skede. Det är möjligt för dig att sälja din andel i ett privat företag men det är mycket svårare än att sälja aktier. För att sälja privata aktier i ett företag behöver du hitta privata köpare som är villiga att ta sig an risken för den privata ägarandelen då företaget kanske har extremt låg likviditet. Lägger vi till detta att privata företag inte behöver vara så transparenta när det gäller företagets finansiella ställning så har en investerare som planerar att köpa en liten andel i ett privat företag mindre data att basera sitt investeringsbeslut på.

Aktier löser detta problem också. Det gör de genom att ha tillgång till en marknad där du kan sälja eller köpa så mycket eller lite av din andel av ett publikt bolag som du vill. Även om likviditeten varierar mellan aktier är de flesta aktier tillräckligt likvida för att du ska kunna sälja många aktier snabbt. På toppen av detta kommer priset på dina aktier att stiga om företaget går bra (eller det ser ut som om företaget kommer att gå bra).

Dessutom, att vara listad på en börs betyder att företaget behöver bli mer transparent och kommer behöva lämna ut mer information om sina åtaganden och sina kassaflöden.

När ett företag har varit på börsen under en viss tid vill många investerare ta ut sina pengar. Ett av de vanligaste sätten att göra detta är genom ett emissionserbjudande där aktier erbjuds allmänheten för första gången och företaget listas på börsen.

Diversifiering för potentiella investerare

En annan orsak till att aktier bör existera är diversifiering. Oftast äger grundare till privata företag merparten av företaget och vill sälja ett parti aktier. Föreställ dig att du försöker köpa 5 procent av Microsoft. Du skulle behövt över 50 miljoner dollar den 9 januari 2019 för att göra det. Dessutom har vi redan nämnt hur svårt det är att köpa/sälja aktier i ett privat företag därför att det inte finns en stor marknad.

En aktiebörs löser detta problem genom att erbjuda en marknad där köpare och säljare fritt kan handla med varandra på ett säkert och reglerat sätt. Erfarna investerare vet hur viktigt det är att diversifiera sitt ägande. Även investerare som tar stora risker och gör gigantiska satsningar litar på att diversifiera sina placeringar i mindre skala.

 

Bygga välstånd med hjälp av aktier

Utan aktier är den huvudsakliga vägen att öka ditt välstånd antingen att t ex starta ett företag, spara på banken eller investera i obligationer. Många människor har kanske inte tid att göra efterforskningar för att starta ett företag och banken och obligationer erbjuder oftast inte en ränta som är högre än inflationen.

Aktier är en av de mest inflationssäkra investeringarna och gör det möjligt för investerare att skörda vinsterna av en ekonomi i tillväxt.

En kort historia om aktier

Den första publika företaget någonsin i modern tid var Dutch India Company. Företaget var känt som VOC beroende på sitt holländska namn. VOC var det första företaget som 1602 erbjöd publikt tillgängliga aktier.

Det var också det första företag som var en del av en börs. Företaget VOC hade fullständigt monopol på att handla med Östra Indien och på den tiden nyligen upptäckta territorier.

Så småningom beslöt sig VOC att bilda sk LLCs (Limited Liability Companies) en hybrid mellan ett AB och ett HB i vilka allmänheten kunde betala för handelsresorna och förvänta sig en andel av vinsten.

Så småningom gjorde företaget ett ordentligt emissionserbjudande. Detta var för en permanent andel i företaget snarare än för individuella handelsresor. Företaget började betala utdelningar vid denna tiden och kunde använda pengarna till allting från handelsskepp till krigsfartyg, soldater och medarbetare. Efter sitt första emissionserbjudande gav VOC ut obligationer för att vidare finansiera sina satsningar.

Obligationernas huvudsakliga syfte var att finansiera individuella handelsresor och öka avkastningen på eget kapital för aktieägarna.

VOC var aktivt under nästan 200 år fram till 1800. Emellertid släcktes VOC´s flammande handelsmonopol så småningom och konkurrens drev bolaget i konkurs.

Sammanfattning

Aktier existerar eftersom finansmarknaderna blir bättre på grund av dem. Aktier är nödvändiga för att säkerställa att starka företag kan växa i den takt de gör sig förtjänta av och förse individer med möjligheter att bygga välstånd.

 

Recent Posts