Vad är en Aktie? – definition och förklaring av Aktier


En aktie, är en ägarandel i ett företag. Aktier innebär att när du äger en aktie så blir man delägare i ett företag.

Det är alltså alla aktieägare som äger en aktie som tillsammans äger företaget.

Detta innebär att du som aktieägare har rätt till den delen av bolagets vinst och utdelning som motsvarar storleken på ditt ägandeskap.

Det minsta antalet aktier man kan köpa idag är 1.

För ett företag är aktier en finansieringskälla, vilket betyder att företaget får in pengar när aktierna säljs första gången.

En aktie kan säljas fritt. Detta innebär att du kan köpa eller sälja aktier till eller från vem du vill.

En aktie är i grunden alltså en rätt till bolagets tillgångar och resultat sedan bolagets fordringsägare fått sitt.

En aktie betyder på engelska share.

En förklaring i videoform av Nordnet om vad en aktie är f;r något.

 

 

Recent Posts