Vad Är Inlåningsränta


Att tjäna inlåningsränta på sina sparpengar är många ett tryggt investeringsalternativ. Särskillt om sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information om insättningsgarantin hänvisar vi till Riksgälden. Inlåningsränta betalas till bankens kunder eftersom kunden låter banken låna och distribuera insättningsbeloppet.

Det är tack vare att kunderna låter banken låna ut pengar till andra kunder som banken kan göra vinst. Beroende på om kunden som lånar in pengar till banken väljer att binda beloppet till banken eller ha en flexibel uttagspolicy varierar räntan. En bunden ränta garanterar att banken kan låna ut pengarna under en längre tid och innebär att inlåningsräntan blir högre.

Recent Posts