Vad är Obligationsfonder?


En obligationsfond är en vanlig fond som investerar i obligationer och en del andra räntebaserade värdepapper. En obligationsfond kallas även en räntefond. En obligationsfond kan du handla hos mäklare såsom Avanza och Nordnet.

På Avanza finns det många obligationsfonder att välja bland.

Du hittar listan om du klickar här. Här nedan kommer de bästa fonderna just nu hos Avanza

 

 

En obligationsfond är alltså en räntefond som investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper. Utgivarna är ofta stater, banker, hypoteksinstitut och större bolag.

En stat eller ett företag kan utfärda och sälja dessa obligationer istället för att låna pengar av en bank. När en stat utfärdar dessa så kallas det för statsobligationer. På motsvarande sätt heter det företagsobligationer när företag utfärdar och säljer.

Avkastningen från obligationsfonder kommer från de underliggande värdepapprens värdeförändring och ränteutbetalningar.

Recent Posts