Vad Är Utdelningsaktier


En beprövad investeringsstrategi är att köpa utdelningsaktier som hålls i aktieportföljen över lång tid. Dessa aktier genererar avkastning i form av aktieutdelning. Utdelningen från en aktie är den del av företagets vinst som tillfaller aktieägarna.

Att handla utdelningsaktier innebär att företagen som inkluderas i portföljen genererar vinst eftersom det annars inte finns några pengar att dela ut till aktieägarna. Det är viktigt att ha i åtanke att alternativkostnaden för utdelning för företaget är att återinvestera pengarna. Därför finns det en potentiell stagnerande framtida tillväxt i utdelningsaktier som en konsekvens av utdelningarna. Särskilt för företag med hög direktavkastning.

Recent Posts