Vad Betyder Att Blanka Aktier – Aktietips


Att äga aktier är vanligt förekommande bland aktieintresserade. En stor farhåga för en investerare är en börsnedgång vilket urholkar värdet på portföljen. Ett sätt att tjäna pengar på en fallande börs är att blanka aktier. Detta benämns även som att gå kort i aktien.

För att ta en kort position i ett värdepapper lånar investeraren det givna värdepappret från en investerare som har en lång position. Vid lånetillfället ges ett löfte om att sälja tillbaka aktien till det givna priset vid ett framtida datum. Om aktien vid det datumet är värderad lägre än vad den var när aktien lånades ger den korta positionen positiv avkastning.

Här kan du få mer aktietips för din aktiehandel.

Recent Posts