Vad betyder p/b tal? | Definition och förklaring av P/B talet


P/B tal

P/B-tal står för price/book value, det vill säga aktiekurs/bokfört värde på hela bolaget. P/B tal är lämpligt att använda på banker och bolag med stor kapitalbindning som skogsbolag eller annan kapitaltung industri.

P/B-tal
P/B-tal

Det man ser av p/b-talet är hur aktien prissätts i förhållande till bolagets tillgångar. Men observera att det gäller de bokförda tillgångarna. I många bolag finns så kallade dolda värden, alltså sådant som inte är bokfört alls, eller bokfört för lågt. Man missar alltså dolda värden med P/B tal.

En klassiker här är att marknadsvärdet på skogstillgångar ofta är högre än vad bolagen bokfört dem till. Ett högt p/b-tal anger att bolagets tillgångar tillmäts ett högt pris på börsen, och tvärtom. Men om man med fog kan anta att det finns dolda värden i bolaget behöver inte ett högt p/b-tal vara avskräckande.

Så förklarar Avanza P/B-talet.

Recent Posts