Vad betyder P/S tal? | Definition och förklaring av P/S-talet


P/S tal

P/S-talet är ett nyckeltal som visar en akties pris i relation till bolagets försäljning, eller omsättning som det också kallas. Många använder P/S tal som ett av flera nyckeltal för att göra en samlad bedömning innan man beslutar sig för om man ska köpa eller sälja en aktie. Så förklarar Avanza P/S-talet.

Hur räknar man ut P/S-tal?

För att räkna ut ett företags P/S-tal delar du aktiens pris med bolagets omsättning per aktie.
P/S-tal
P/S-tal

Vad visar ett P/S-tal?

P/S tal visar hur högt marknaden värderar ett bolags omsättning. Att ett bolag har ett högt P/S-tal kan betyda två saker. Antingen har bolaget en hög aktiekurs i relation till omsättningen per aktie, vilket kan tyda på att det är högt värderat. Eller så har marknaden högt ställda förväntningar på bolaget och tror att omsättningen kommer att öka. När marknaden tror att omsättningen kommer att öka tenderar nämligen aktiekursen att stiga, och då ökar P/S talet.

Tvärtom kan ett bolag med ett lågt P/S-tal indikera att aktien är lågt värderad eftersom aktiekursen är låg i relation till omsättningen per aktie, eller att marknaden tror att omsättningen kommer minska.

Så här skriver Wikipedia om P/S-tal:

P/S är ett företagsekonomiskt begrepp som exempelvis kan användas i aktieanalys. Termen P/S kommer från engelskans price/sales, vilket på svenska betyder pris/försäljning.

En akties P/S räknas fram på följande vis:

P/S tal

P/S tal anger aktiepriset i relation till företagets försäljning. Den kan främst användas för att jämföra företag i samma bransch.

Ju högre P/S-talet är, desto högre är förväntningarna på en omsättningsökning.
P/S-talet är särskilt intressant om företaget har eller kan få en hög vinstmarginal på sin försäljning.

Likviditeten ändras alltid ju högre P/S-talet blir. Med detta menas det att risken och aktiviteten hos en aktiegrupp förändras drastiskt.

Recent Posts