Valutareserv, vad är det? – definition och förklaring av Valutareserver


Valutareserv är en stat eller lands buffert och tänkta att användas i dåliga tider. En valutareserv brukar bestå av värdepapper i utländska valutor och guld.

En valutareserv är uttryckt på ett annat sätt ett lands tillgångar av utländska betalningsmedel.

Valutareserven används också för att ge kredit åt banker som drabbats av likviditetsproblem i syfte att stabilisera det svenska finansiella systemet.

Den svenska valutareserven består av amerikanska dollar, euros samt en mindre del brittiska pund, australiensiska dollar och kanadensiska dollar.

Valutareserv heter på engelska reserve assets.

Svenska valutareserven
Svenska valutareserven

Recent Posts